Category Archives: Bemannade skolbibliotek

Bibliotekets roll i en digital skola

På förfrågan från SKL deltog vi, utvecklingsledare IKT, fokusbibliotekarie och skolbibliotekschef, på ett webbinarium runt hur vår kommun arbetar med skolbiblioteket i skolans digitala vardag.

Fokusbibliotekarier som är specialister på MIK samarbetar med lärare som har ämneskunskaperna för att skapa relevant undervisning. Kompetensen ses också som en tillgång vid olika fortbildningar för pedagoger.

Med god tillgång till digitala verktyg kommer automatiskt frågan om förhållningssätt på nätet och det blir naturligt att koppla till undervisningen i källkritik.

Webbinarie: Bibliotekets roll i en digital skola, 25 november 2015

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Bemannade skolbibliotek, Bibliotekarien i klassrummet, Samverkan lärare - bibliotekarie

Årets skolbibliotek 2015 finns i Linköping

För andra året i rad var Hjulsbroskolan nominerad till priset Årets skolbibliotek och i år gick de hela vägen och tog i måndags emot utmärkelsen på Skolforum i Älvsjö. Förutom äran består den av ett magnifikt diplom och ett författarbesök.

På Hjulsbroskolan är biblioteksverksamheten fullt ut integrerad i skolans undervisning och bygger på goda samarbeten mellan lärare och bibliotekarier. Skolledningen ser betydelsen av två kompetenser som möts och ger utrymme och legitimitet åt skolbiblioteket som pedagogisk resurs. Eleverna involveras genom arbete i klassrummet och biblioteket men också i form av speciella aktiviteter, arrangemang och tävlingar.

Det som gör Hjulsbroskolans bibliotek så unikt är just att alla engageras och är engagerade i det och förstås den stora betydelse det har för elevernas lärande och resultat.

Film från Hjulsbroskolan

HjulsbroÅS2015

Lämna en kommentar

Filed under Årets skolbibliotek, Bemannade skolbibliotek, Bibliotekarien i klassrummet, Rektors roll

Goda resultat

Efter att ha arbetat med pedagogisk biblioteksverksamhet under några år kan vi nu se resultat som mer eller mindre tydligt pekar på att eleverna ökar sitt lärande när det gäller bland annat källkritisk förmåga. Vi har studerat resultaten på de nationella proven i samhällskunskap i årskurs 6 och tittat närmare på fem frågor som handlar om att värdera källor. Vi har funnit en märkbar skillnad mellan skolor som har en fackutbildad bibliotekarie som undervisar i källkritik och skolor som inte har det. Allra tydligast blir det för de två frågorna som kommer från B-proven där eleverna förväntas kunna föra ett djupare resonemang kring hur man avgör om det går att lita på en källa samt olika källors eventuella för- respektive nackdelar.

På en skola med fokusbibliotek introduceras eleverna till källkritik redan i förskoleklass och får under varje skolår rika möjligheter till att utveckla sin medvetenhet kring källors tillförlitlighet. Bibliotekariens närvaro i klassrummet och samarbetet med lärarna bidrar till elevernas lärande överlag. Detta syns också tydligt i vår studie då eleverna på skolor med fokusbibliotek också hade ett högre resultat på det nationella provet i samhällskunskap totalt sett.

Lämna en kommentar

Filed under Bemannade skolbibliotek, Bibliotekarien i klassrummet

Skolbiblioteken i den högre utbildningen

var rubriken på ett heldagsseminarium på Södertörns högskola i tisdags som samlade deltagare från universitet, myndigheter, organisationer och kommuner. Vi alla som var plats var överens om att man måste prata mer om skolbibliotekens viktiga roll för elevernas lärande under utbildningarna till lärare och rektor. Södertörns högskola och Nacka gymnasium har ett givande samarbete och i Linköping har vi nu ökat våra kontakter med universitetet och både en bibliotekarie och jag har varit inbjudna som föreläsare under hösten.

Studenterna på biblioteks- och informationsvetenskapsprogrammet kan inte välja någon speciell inriktning mot skolbibliotek men kan förstås läsa valfria kurser inom området. För att sedan ”bli” skolbibliotekarie måste man få komma ut på en skola och arbeta där. Det är just det som traineerna som nu genomfört vårt program på tio veckor haft möjlighet att göra.

Under seminariet pratade jag om våra erfarenheter och vi kan konstatera att i stort sett allt fungerat över förväntan. Bibliotekarierna, som varit mentorer, har haft ett stort ansvar och gjort ett fantastiskt jobb. Traineerna har fullt ut fått vara delaktiga i vardagsverksamheten och även själva fått arbeta med klasser. Tre av fyra har valt att stanna i Linköping och kommer nu att börja jobba på varsin egen skola.

Lämna en kommentar

Filed under Bemannade skolbibliotek, Kunskapsöverföring

Hemma från bokmässan…

I år åkte vi till mässan med en rekordstor grupp: 15 bibliotekarier och 4 traineer. Vi har hittat en passande form för besöket där vi går på seminarier under en dag och kollar in montrar och scener den andra. Jag passade på att lyssna på Ross Todd, skolbiblioteksforskare från USA. Han smittade verkligen med sin övertygelse och entusiasm inför skolbibliotekariers betydelse för elevernas lärande och möjligheter att klara skolans mål. När den nya skollagen kom 2011 och skolbiblioteken skrevs in där som obligatoriska talade man ganska tyst om att det inget stod om bemanning men nu höjs fler och fler röster för det självklara i att ett skolbibliotek ska ha en bibliotekarie. Det är bara då skolbiblioteket utgör en resurs som gör skillnad. DIK visar det tydligt genom att utse Växjö kommun till Årets bibliotek, vilket självklart ger eko i skolbibliotekssverige och draghjälp till det utvecklingsarbete som pågår runt om i landet.
I Linköping har vi kommit en bra bit på väg och fick under fredagen vår första nominering till Årets skolbibliotek. Det känns fantastiskt roligt och vi hoppas förstås att Hjulsbroskolan ska gå hela vägen och ta hem priset som delas ut i samband med Skolforum i Älvsjö.

Lämna en kommentar

Filed under Årets skolbibliotek, Bemannade skolbibliotek