Category Archives: Biblioteksplan

Barnens bästa!

I våras drog vi igång arbetet med att revidera kommunens biblioteksplan. Vi är, i det här fallet, en väl sammansatt grupp med bibliotekarier från flera olika bibliotekstyper vilket ger upphov till många intressanta diskussioner. Bl.a. vilket uppdrag folk- respektive skolbibliotek har när det gäller den läsfrämjande verksamheten riktad till barn och ungdomar. I takt med att skolbiblioteken utvecklas vrids nu folkbibliotekets fokus mot barnens fritidsläsning. Det borde ju, på sikt, betyda att barnen blir vinnare; istället för att konkurrera om deras uppmärksamhet kan vi tillsammans erbjuda dem verksamhet hela dagarna och alla dagar i veckan!

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Biblioteksplan, Läsfrämjande verksamhet