Category Archives: Informationssökning

SkolArena

Under våren och sommaren har en bred grupp, med ämnes-, it- och bibliotekariekompetens, från Enheten för metodstöd arbetat fram en grund för Linköpings skolarena, LÄRORIK. Här ska vi samla digitala lärresurser och verktyg för ett effektivt arbete med dessa. Genom ett samsök får användarna, elever och pedagoger, träffar i bibliotekskatalogen, NE, Wikipedia m.fl. resurser på en och samma gång.
Från fokusbibliotekariegruppen kommer tre bibliotekarier att vara aktiva i redaktionen och m.h.a. sina kollegor ansvara för lästips och söktips till eleverna samt tips kring informationssökning och källkritik riktade till pedagogerna.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Informationssökning

Biblioteksseminarium

Som en avslutning på året ordnade vi för andra gången ett biblioteksseminarium strax före jul. Inbjudna att lyssna var områdeschefer, sakkunniga från Utbildningskontoret, rektorer från grundskolan och bibliotekspedagoger.

Sju fokusbibliotekarier berättade om verksamhet från sin skola. Vi fick ta del av goda exempel där man arbetar metodiskt för att stärka läsutvecklingen och skapa läslust. En av bibliotekarierna hade provat läsambassadörens, Johan Unenges, idé ”Boka mig”, vilket betyder att eleverna får tre individuella boktips utifrån sina intressen.  Att få rätt bok i handen kan ju vara avgörande för lusten att läsa och verkligen bidra till att man kommer vidare. Det handlar om att bli fångad och hitta mening med läsningen.

Motivation är också viktigt när ett självständigt arbete ska utföras inom något ämne. Fokusbibliotekarierna arbetar ju även med informationssökning och källkritik.  En bibliotekarie gav oss några exempel på hur han fångar upp elevernas tankar och hjälper dem att formulera en frågeställning. Han försöker utgå från det som intresserar eleverna, skapar engagemang och väcker deras lust att söka ett svar på något som känns ”på riktigt”.

 

 

 

 

Lämna en kommentar

Filed under Informationssökning, Läsfrämjande verksamhet

Uppdrag på kommunnivå

De bibliotekarier som är anställda inom grundskolan har tillsammans med mig ett ansvar för skolbiblioteksverksamhet i hela kommunen. Genom olika aktiviteter får lärare och bibliotekspedagoger hjälp att utveckla informationskompetens och stöd i det läsfrämjande arbetet. Under höstlovet kommer man att erbjudas ett ”smörgåsbord” och fokusbibliotekarierna ansvarar där för två programpunkter. Det här är nytt för i år och känns väldigt spännande. Grupperna har just dragit igång planeringen; den ena ska prata Informationssökning och källkritik för lärare från mellan- och högstadiet och den andra har som rubrik Att arbeta med barn- och ungdomslitteratur i skolan. De vänder sig till låg- och mellanstadiets lärare.

Lämna en kommentar

Filed under Informationssökning, Läsfrämjande verksamhet