Category Archives: Kompetensutveckling

Lärandegrupper

Efter exempel från flera av våra grundskolor där bibliotekarier är aktiva i det kollegiala lärandet i form av lärandegrupper har vi nu tagit det sättet att föra pedagogiska diskussioner till vårt nätverk. Samtalen har en ledare och följer en struktur där man får möjlighet att förbereda sig inför dagens ämne för att på bästa sätt kunna delta och bidra. Vi har sju deltagare i varje grupp som blandats så att bibliotekarier från olika områden, med olika erfarenhet osv. möts. Vi avsätter 1½ timma till samtalen.

Det första ämnet var bilderböcker där det fanns mycket att diskutera runt sätt att arbeta och många bra tips att dela med sig av. Under våren kommer vi att ha ytterligare tre tillfällen med andra teman och efter det ska vi göra en utvärdering.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Kompetensutveckling, Kunskapsöverföring, Verksamhetsutveckling

Möten med en bok

I nätverket för bibliotekspedagoger erbjuder vi fortbildning ett par gånger/termin. Nu senast handlade det om alternativ till det traditionella bokpratet och boksamtalet.  En museipedagog  höll i en inspirerande eftermiddag med många tips på hur man kan arbeta praktisk med eleverna utifrån en text. När hon under ca 10 minuter introducerade en bok genom att berätta en del av innehållet ur ett jag-perspektiv var det på andäktigt sätt knäpptyst i lokalen. Alla verkade väldigt gripna. Hon gav också exempel på värderingsövningar med anknytning till texten och lät deltagarna sedan i grupp skapa fritt av papper och tejp med utgångspunkt från ett begrepp i boken.  Vi diskuterade även möjligheten att välja ut en scen ur boken för att spela upp eller kanske ”dansa” en karaktär,

Lämna en kommentar

Filed under Kompetensutveckling, Läsfrämjande verksamhet

Dela med sig

De allra flesta lärare och bibliotekspedagoger som deltagit i våra fortbildningar under hösten har varit mycket nöjda. Bibliotekariernas kunnande i barn- och ungdomslitteratur och informationshantering tillför något unikt till skolan. Att skapa fortbildning för hela kommunen sprider deras kompetens på ett bra sätt samtidigt som det svetsar samman gruppen och man får möjlighet att lära av varandra. 

Som ett nästa steg i fokusbibliotekariegruppens gemensamma arbete har vi talat om att utveckla verksamhet och utföra tillsammans, besöka varandras bibliotek och ”skugga” varandra. På intranätet har vi under hösten startat ett samarbetsrum där vi ska lägga upp bra idéer och tips på verksamhet för andra att inspireras av.

Lämna en kommentar

Filed under Kompetensutveckling, Kunskapsöverföring

Det händer nu!

Jag undrar om det finns något roligare och mer inspirerande uppdrag än att få möjlighet att vara med och påverka det som sker just nu på skolbiblioteksområdet. Här i Linköping satsar vi brett med utvecklingsmedel till alla kommunala grundskolor och kompetensutveckling av bibliotekspedagoger. Vi satsar också lite mer på några skolor i taget enligt vår utvecklingsmodell fokusbibliotek. Där rustar vi upp avseende inventarier, medier och biblioteksdatasystem samt bemannar med en heltidsbibliotekarie. Vi har tio fokusbibliotek nu och startar tre nya till höstterminen. Samtliga bibliotekarier är anmälda till ”Skolbibliotekarielyftet”, en omfattande utbildningsinsats finansierad med EU-medel, för bibliotekarier verksamma inom grundskola och gymnasium i fem län i sydöstra Sverige.

Lämna en kommentar

Filed under Kompetensutveckling