Category Archives: Kunskapsöverföring

Lärandegrupper

Efter exempel från flera av våra grundskolor där bibliotekarier är aktiva i det kollegiala lärandet i form av lärandegrupper har vi nu tagit det sättet att föra pedagogiska diskussioner till vårt nätverk. Samtalen har en ledare och följer en struktur där man får möjlighet att förbereda sig inför dagens ämne för att på bästa sätt kunna delta och bidra. Vi har sju deltagare i varje grupp som blandats så att bibliotekarier från olika områden, med olika erfarenhet osv. möts. Vi avsätter 1½ timma till samtalen.

Det första ämnet var bilderböcker där det fanns mycket att diskutera runt sätt att arbeta och många bra tips att dela med sig av. Under våren kommer vi att ha ytterligare tre tillfällen med andra teman och efter det ska vi göra en utvärdering.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Kompetensutveckling, Kunskapsöverföring, Verksamhetsutveckling

Kollegialt lärande

I Linköping har vi nu 18 fokusbibliotek och lika många anställda bibliotekarier. Biblioteken befinner sig förstås på olika nivå på det som vi ser som en utvecklingsstege mot en pedagogisk biblioteksverksamhet integrerad med skolans undervisning. Under flera år har jag gjort terminsvisa besök på skolorna för avstämning med rektor och bibliotekarie men kommer nu istället att möta dem gruppvis. I varje skolområde finns 4 – 5 skolor med fokusbibliotek. Genom gemensamma möten öppnas möjligheter till pedagogiska diskussioner med utgångspunkt i något konkret exempel på bra biblioteksverksamhet.

Vid det första mötet här i början av juni såg vi en film om att undervisa i källkritik på mellanstadiet och hade sedan ett bra samtal utifrån enskilda erfarenheter på skolorna. Arbetet med att utveckla bibliotekets roll för elevernas lärande blir på detta sätt mer konkret för skolområdeschef och rektorer och frågan kan sedan också lyftas i varierande sammanhang.

Lämna en kommentar

Filed under Kunskapsöverföring, Rektors roll

Skolbiblioteken i den högre utbildningen

var rubriken på ett heldagsseminarium på Södertörns högskola i tisdags som samlade deltagare från universitet, myndigheter, organisationer och kommuner. Vi alla som var plats var överens om att man måste prata mer om skolbibliotekens viktiga roll för elevernas lärande under utbildningarna till lärare och rektor. Södertörns högskola och Nacka gymnasium har ett givande samarbete och i Linköping har vi nu ökat våra kontakter med universitetet och både en bibliotekarie och jag har varit inbjudna som föreläsare under hösten.

Studenterna på biblioteks- och informationsvetenskapsprogrammet kan inte välja någon speciell inriktning mot skolbibliotek men kan förstås läsa valfria kurser inom området. För att sedan ”bli” skolbibliotekarie måste man få komma ut på en skola och arbeta där. Det är just det som traineerna som nu genomfört vårt program på tio veckor haft möjlighet att göra.

Under seminariet pratade jag om våra erfarenheter och vi kan konstatera att i stort sett allt fungerat över förväntan. Bibliotekarierna, som varit mentorer, har haft ett stort ansvar och gjort ett fantastiskt jobb. Traineerna har fullt ut fått vara delaktiga i vardagsverksamheten och även själva fått arbeta med klasser. Tre av fyra har valt att stanna i Linköping och kommer nu att börja jobba på varsin egen skola.

Lämna en kommentar

Filed under Bemannade skolbibliotek, Kunskapsöverföring

Dela med sig

De allra flesta lärare och bibliotekspedagoger som deltagit i våra fortbildningar under hösten har varit mycket nöjda. Bibliotekariernas kunnande i barn- och ungdomslitteratur och informationshantering tillför något unikt till skolan. Att skapa fortbildning för hela kommunen sprider deras kompetens på ett bra sätt samtidigt som det svetsar samman gruppen och man får möjlighet att lära av varandra. 

Som ett nästa steg i fokusbibliotekariegruppens gemensamma arbete har vi talat om att utveckla verksamhet och utföra tillsammans, besöka varandras bibliotek och ”skugga” varandra. På intranätet har vi under hösten startat ett samarbetsrum där vi ska lägga upp bra idéer och tips på verksamhet för andra att inspireras av.

Lämna en kommentar

Filed under Kompetensutveckling, Kunskapsöverföring