Category Archives: Samverkan folk- och skolbibliotek

Barns egna vägar till berättelsen

Nu vet vi äntligen att projektet vi förberett under ett drygt år kan bli av!
Precis innan semestern fick vi veta att vi fått pengar från Statens kulturråd till en förstudie och nu är en projektledare utsedd. Barn, i åldern 10 – 12 år, ska tillfrågas om hur de hittar till berättelsen, vad som lockar dem och hur de gör sina val. Resultatet av undersökningen ska ligga till grund för nya arbetssätt tillsammans med barnen.
Både folk- och skolbibliotek deltar i projektet som är ett samarbete mellan Motala och Linköping. Just detta är spännande och vi hoppas att det ska leda till nya kontakter och att biblioteksråden på de deltagande skolorna kanske kan få ett vänråd i den andra kommunen!

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Samverkan folk- och skolbibliotek

Barns delaktighet

Under året som gått har vi arbetat i en bred grupp med bibliotekarier för att förbereda en ansökan om projektpengar till Statens kulturråd. Vi har läst ”Sandin: Barnbibliotek och lässtimulans” och diskuterat samarbete och framför allt barns och ungdomars delaktighet i den läsfrämjande biblioteksverksamheten. Genom olika exepel har vi blivit på det klara med att, det vi ofta slentrianmässigt kallar delaktighet, i själva verket är ett ebjudande om att delta i något redan färdigt: projekt, arrangemang etc.

Nu vill vi börja från början och söka pengar till en förstudie för att lära oss mer och kunna genomföra intervjuer med barn om deras syn på läsning: intressen, preferenser, attityder och vanor. Utifrån resultatet ska vi sedan hitta sätt att arbeta och utveckla en modell.

Lämna en kommentar

Filed under Läsfrämjande verksamhet, Samverkan folk- och skolbibliotek

Det luktar nytt!

På Himnaskolan i Linghem utanför Linköping tar ett nytt integrerat folk- och skolbibliotek form. Skolan byggs om och ut och samtidigt flyttar närbiblioteket in. I tisdags fick vi titta på lokalerna för första gången. Det är inte alls färdigt än men man fick en god känsla för hur det kommer att bli, högt i tak, ljusa väggar och trägolv. I lokalen blir det en undervisningshörna med interaktiv projektor. Tidskrifter och tidningar kommer att finnas i ett separat rum där det också ska gå att fika. Personalen får arbetsrum och förråd i direkt anslutning till biblioteket. En del möbler finns sedan tidigare men mycket kommer att köpas in nytt, bl.a. alla bokhyllor.

Jag har anställt en fokusbibliotekarie som börjar vid vårterminens start. Då kommer han tillsammans med folkbibliotekets personal att börja bygga upp verksamheten. De har skilda uppdrag och ska skapa varsin handlingsplan men också en gemensam verksamhetsplan.

 

Lämna en kommentar

Filed under Samverkan folk- och skolbibliotek

Sommarboken

Under sommaren har ca 600 elever på våra skolor med fokusbibliotek deltagit i Sommarboken. De har läst fem böcker och skrivit lite kort om dem. Vid terminsstarten har de lämnat in sitt häfte och fått välja en presentbok. Förutom att det såklart är roligt att få en bok så är det här en aktivitet där man på bästa sätt förenar läslust och nytta. Det är ju väldigt tydligt att speciellt de yngsta barnen stannar av i sin läsutveckling under sommarlovet om de inte läser regelbundet.

På fokusbiblioteken har man provat sig fram lite när det gäller materialet till Sommarboken, hur ska häftet se ut, hur ska valet av presentbok gå till mm. Vi har också startat en diskussion med folkbiblioteket om samverkan kring projektet. Redan nu söker vi gemensamt KUR-pengar till det. Därför ska det bli spännande att ta del av erfarenheterna från Sommarboken.se i Västra götaland.  Tanken på att låta det pilotprojektet växa och bli en nationell angelägenhet med gemensamt material precis som Bokjuryn tycker jag är perfekt.

Lämna en kommentar

Filed under Läsfrämjande verksamhet, Samverkan folk- och skolbibliotek