Kategoriarkiv: Samverkan lärare – bibliotekarie

Verksamhetsbesök

För femte året i rad har jag nu genomfört verksamhetsbesök ute på skolorna där vi har fokusbibliotek. Det är otroligt givande och förutom att det ger mig underlag för lönesättning och insyn i bibliotekariernas vardag ger det mig också god koll på hur väl integrerad i undervisningen biblioteksverksamheten är. Har lärare och bibliotekarie planerat tillsammans? Uppfattas bibliotekarien som en kollega, får hen spontana frågor i personalrummet osv.?

Jag tittar också på elevernas reaktioner när bibliotekarien är i klassrummet. På skolor där fokusbiblioteksutvecklingen kommit långt är det självklart att eleverna känner till bibliotekariens kompetens och agerar därefter. Jag upplever ofta att bibliotekariens närvaro bidrar till arbeten där eleverna blir motiverade. De får använda sina lärplattor, prova olika digitala verktyg och redovisa sina resultat på inspirerande sätt.

Genom verksamhetsbesöken och mina samlade intryck därifrån kan jag föra positiva exempel vidare till hela gruppen av fokusbibliotekarier.

Annonser

Lämna en kommentar

Under Bibliotekarien i klassrummet, Samverkan lärare - bibliotekarie

Bibliotekets roll i en digital skola

På förfrågan från SKL deltog vi, utvecklingsledare IKT, fokusbibliotekarie och skolbibliotekschef, på ett webbinarium runt hur vår kommun arbetar med skolbiblioteket i skolans digitala vardag.

Fokusbibliotekarier som är specialister på MIK samarbetar med lärare som har ämneskunskaperna för att skapa relevant undervisning. Kompetensen ses också som en tillgång vid olika fortbildningar för pedagoger.

Med god tillgång till digitala verktyg kommer automatiskt frågan om förhållningssätt på nätet och det blir naturligt att koppla till undervisningen i källkritik.

Webbinarie: Bibliotekets roll i en digital skola, 25 november 2015

Lämna en kommentar

Under Bemannade skolbibliotek, Bibliotekarien i klassrummet, Samverkan lärare - bibliotekarie

Skolbibliotekarien som kollega

Vid grundskolans uppstart för lärarna ansvarade Fokusbiblioteken för ett av de valbara seminarierna. Bibliotekarien och två högstadielärare från Ljungsbro skola pratade om sin verksamhet utifrån rubriken ”Skolbibliotekarien som kollega”.

De har under tre år byggt en samverkan kring elevernas litteraturläsning. Med tydliga mål och inom givna ramar arbetar eleverna ganska fritt med läsning och redovisning av sex olika titlar. Arbetet kallas Boksmällan och det står förstås för att den som en gång blivit en läsare sedan inte kan leva utan en bok i handen.

Under seminariet får vi se och höra exempel på fan fiction, poster, boksamtal, podcast, trailer och facebook-inlägg. Arbetet präglas av kreativitet och engagemang. Eleverna hjälper varandra framåt och det märks tydligt att de utvecklas under den period på ca ett halvår som Boksmällan pågår. Både lärarna och bibliotekarien uttrycker också att de under den tiden även lär tillsammans med eleverna.

Framgångsfaktorn för samarbetet mellan yrkesgrupperna är att det vilar på en enad bild av undervisningen. De har definierat 10 nyckelbegrepp (ex. analysera, reflektera, motivera osv.) för litteraturarbetet, vilka de sedan konsekvent använder tillsammans med eleverna. För själva genomförandet använder de sjustegsmodellen enligt Nottingham. Den hjälper eleverna att få koll på sitt arbete och se progressionen genom tydliga kontrollstationer. Lärandet blir synligt.

IMG_0038

Lämna en kommentar

Under Bibliotekarien i klassrummet, Läsfrämjande verksamhet, Samverkan lärare - bibliotekarie

En läsande klass

I maj gästades Linköping av två av pedagogerna bakom studiehandledningen till En läsande klass. Drygt 400 lärare och bibliotekarier kom för att lyssna till deras tankar och idéer om hur materialet kan användas tillsammans med eleverna.
På flera av våra skolor kommer läsförståelsearbetet under nästa läsår att helt och hållet utgå från de strategier som eleverna lär sig genom att arbeta med läsfixarna.
Lärare och fokusbibliotekarier jobbar tillsammans med strukturerade textsamtal och introducerar en eller flera strategier i taget. Bibliotekariernas roll kan vara att välja ut texter, hålla i gruppsamtal och även ibland vara med och bedöma elevernas insats.
För att vi ska få se resultat när det gäller ökad läsförståelse tror jag att det krävs hårdkörning med strategierna under ett par år. Då blir eleverna vana vid metoden och tillämpar den sedan automatiskt.

Lämna en kommentar

Under Bibliotekarien i klassrummet, Läsfrämjande verksamhet, Samverkan lärare - bibliotekarie

Skolbiblioteket – ett lyft för din skola

Den 13 november samlades skolledare, skolbibliotekarier och representanter för region- och länsbibliotek i Alvesta för en konferens med inspirationsföreläsningar och en workshop. Konferensen var en del av Skolbibliotekarielyftet och hade som huvudtema hur skolbiblioteket integreras i undervisningen.
Föreläsningarna gav många konkreta exempel på bra samarbeten mellan lärare och bibliotekarier men problematiserade också genom att vara tydliga med att de båda professionerna måste vara klara över sin egen och varandras roller och se kompetensvinsten för att lyckas. Flera rektorer delgav också sina erfarenheter och deras inställning och engagemang avgör absolut i vilken omfattning och hur snabbt den förväntade integreringen sker.

Lämna en kommentar

Under Rektors roll, Samverkan lärare - bibliotekarie