Etikettarkiv: digitala lärresurser

SkolArena

Under våren och sommaren har en bred grupp, med ämnes-, it- och bibliotekariekompetens, från Enheten för metodstöd arbetat fram en grund för Linköpings skolarena, LÄRORIK. Här ska vi samla digitala lärresurser och verktyg för ett effektivt arbete med dessa. Genom ett samsök får användarna, elever och pedagoger, träffar i bibliotekskatalogen, NE, Wikipedia m.fl. resurser på en och samma gång.
Från fokusbibliotekariegruppen kommer tre bibliotekarier att vara aktiva i redaktionen och m.h.a. sina kollegor ansvara för lästips och söktips till eleverna samt tips kring informationssökning och källkritik riktade till pedagogerna.

Lämna en kommentar

Under Informationssökning