Tag Archives: läslust

Skolbibliotekarien som kollega

Vid grundskolans uppstart för lärarna ansvarade Fokusbiblioteken för ett av de valbara seminarierna. Bibliotekarien och två högstadielärare från Ljungsbro skola pratade om sin verksamhet utifrån rubriken ”Skolbibliotekarien som kollega”.

De har under tre år byggt en samverkan kring elevernas litteraturläsning. Med tydliga mål och inom givna ramar arbetar eleverna ganska fritt med läsning och redovisning av sex olika titlar. Arbetet kallas Boksmällan och det står förstås för att den som en gång blivit en läsare sedan inte kan leva utan en bok i handen.

Under seminariet får vi se och höra exempel på fan fiction, poster, boksamtal, podcast, trailer och facebook-inlägg. Arbetet präglas av kreativitet och engagemang. Eleverna hjälper varandra framåt och det märks tydligt att de utvecklas under den period på ca ett halvår som Boksmällan pågår. Både lärarna och bibliotekarien uttrycker också att de under den tiden även lär tillsammans med eleverna.

Framgångsfaktorn för samarbetet mellan yrkesgrupperna är att det vilar på en enad bild av undervisningen. De har definierat 10 nyckelbegrepp (ex. analysera, reflektera, motivera osv.) för litteraturarbetet, vilka de sedan konsekvent använder tillsammans med eleverna. För själva genomförandet använder de sjustegsmodellen enligt Nottingham. Den hjälper eleverna att få koll på sitt arbete och se progressionen genom tydliga kontrollstationer. Lärandet blir synligt.

IMG_0038

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Bibliotekarien i klassrummet, Läsfrämjande verksamhet, Samverkan lärare - bibliotekarie

Barns delaktighet

Under året som gått har vi arbetat i en bred grupp med bibliotekarier för att förbereda en ansökan om projektpengar till Statens kulturråd. Vi har läst ”Sandin: Barnbibliotek och lässtimulans” och diskuterat samarbete och framför allt barns och ungdomars delaktighet i den läsfrämjande biblioteksverksamheten. Genom olika exepel har vi blivit på det klara med att, det vi ofta slentrianmässigt kallar delaktighet, i själva verket är ett ebjudande om att delta i något redan färdigt: projekt, arrangemang etc.

Nu vill vi börja från början och söka pengar till en förstudie för att lära oss mer och kunna genomföra intervjuer med barn om deras syn på läsning: intressen, preferenser, attityder och vanor. Utifrån resultatet ska vi sedan hitta sätt att arbeta och utveckla en modell.

Lämna en kommentar

Filed under Läsfrämjande verksamhet, Samverkan folk- och skolbibliotek

Biblioteksseminarium

Som en avslutning på året ordnade vi för andra gången ett biblioteksseminarium strax före jul. Inbjudna att lyssna var områdeschefer, sakkunniga från Utbildningskontoret, rektorer från grundskolan och bibliotekspedagoger.

Sju fokusbibliotekarier berättade om verksamhet från sin skola. Vi fick ta del av goda exempel där man arbetar metodiskt för att stärka läsutvecklingen och skapa läslust. En av bibliotekarierna hade provat läsambassadörens, Johan Unenges, idé ”Boka mig”, vilket betyder att eleverna får tre individuella boktips utifrån sina intressen.  Att få rätt bok i handen kan ju vara avgörande för lusten att läsa och verkligen bidra till att man kommer vidare. Det handlar om att bli fångad och hitta mening med läsningen.

Motivation är också viktigt när ett självständigt arbete ska utföras inom något ämne. Fokusbibliotekarierna arbetar ju även med informationssökning och källkritik.  En bibliotekarie gav oss några exempel på hur han fångar upp elevernas tankar och hjälper dem att formulera en frågeställning. Han försöker utgå från det som intresserar eleverna, skapar engagemang och väcker deras lust att söka ett svar på något som känns ”på riktigt”.

 

 

 

 

Lämna en kommentar

Filed under Informationssökning, Läsfrämjande verksamhet