Tag Archives: motivation

Verksamhetsbesök

För femte året i rad har jag nu genomfört verksamhetsbesök ute på skolorna där vi har fokusbibliotek. Det är otroligt givande och förutom att det ger mig underlag för lönesättning och insyn i bibliotekariernas vardag ger det mig också god koll på hur väl integrerad i undervisningen biblioteksverksamheten är. Har lärare och bibliotekarie planerat tillsammans? Uppfattas bibliotekarien som en kollega, får hen spontana frågor i personalrummet osv.?

Jag tittar också på elevernas reaktioner när bibliotekarien är i klassrummet. På skolor där fokusbiblioteksutvecklingen kommit långt är det självklart att eleverna känner till bibliotekariens kompetens och agerar därefter. Jag upplever ofta att bibliotekariens närvaro bidrar till arbeten där eleverna blir motiverade. De får använda sina lärplattor, prova olika digitala verktyg och redovisa sina resultat på inspirerande sätt.

Genom verksamhetsbesöken och mina samlade intryck därifrån kan jag föra positiva exempel vidare till hela gruppen av fokusbibliotekarier.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Bibliotekarien i klassrummet, Samverkan lärare - bibliotekarie

Skolbibliotekarien som kollega

Vid grundskolans uppstart för lärarna ansvarade Fokusbiblioteken för ett av de valbara seminarierna. Bibliotekarien och två högstadielärare från Ljungsbro skola pratade om sin verksamhet utifrån rubriken ”Skolbibliotekarien som kollega”.

De har under tre år byggt en samverkan kring elevernas litteraturläsning. Med tydliga mål och inom givna ramar arbetar eleverna ganska fritt med läsning och redovisning av sex olika titlar. Arbetet kallas Boksmällan och det står förstås för att den som en gång blivit en läsare sedan inte kan leva utan en bok i handen.

Under seminariet får vi se och höra exempel på fan fiction, poster, boksamtal, podcast, trailer och facebook-inlägg. Arbetet präglas av kreativitet och engagemang. Eleverna hjälper varandra framåt och det märks tydligt att de utvecklas under den period på ca ett halvår som Boksmällan pågår. Både lärarna och bibliotekarien uttrycker också att de under den tiden även lär tillsammans med eleverna.

Framgångsfaktorn för samarbetet mellan yrkesgrupperna är att det vilar på en enad bild av undervisningen. De har definierat 10 nyckelbegrepp (ex. analysera, reflektera, motivera osv.) för litteraturarbetet, vilka de sedan konsekvent använder tillsammans med eleverna. För själva genomförandet använder de sjustegsmodellen enligt Nottingham. Den hjälper eleverna att få koll på sitt arbete och se progressionen genom tydliga kontrollstationer. Lärandet blir synligt.

IMG_0038

Lämna en kommentar

Filed under Bibliotekarien i klassrummet, Läsfrämjande verksamhet, Samverkan lärare - bibliotekarie

Författande elever

I vår SkolArena har vi förstås bibliotekskatalogen med skolbibliotekens samlade bokbestånd men nu också e-böcker författade av elever från vår kommun. Hittills är de flesta publicerade verken skönlitterära men så småningom kommer det säkert att dyka upp även faktatexter. I samband med att eleverna arbetar med sina böcker lär de sig om upphovsrätt och att granska och värdera källor. De vet att böckerna får en mottagare och blir då motiverade att arbeta lite extra med text och bild.

För att uppmärksamma de elever som var bland de första att få  sina böcker publicerade ordnades i samband med Barnens bokens dag på Världsbokdagen en e-boksmässa. Eleverna visade och läste ur sina böcker. Många föräldrar kom och lyssnade.

E-boksmässa

Foto: Martina Lundström

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Biblioteksseminarium

Som en avslutning på året ordnade vi för andra gången ett biblioteksseminarium strax före jul. Inbjudna att lyssna var områdeschefer, sakkunniga från Utbildningskontoret, rektorer från grundskolan och bibliotekspedagoger.

Sju fokusbibliotekarier berättade om verksamhet från sin skola. Vi fick ta del av goda exempel där man arbetar metodiskt för att stärka läsutvecklingen och skapa läslust. En av bibliotekarierna hade provat läsambassadörens, Johan Unenges, idé ”Boka mig”, vilket betyder att eleverna får tre individuella boktips utifrån sina intressen.  Att få rätt bok i handen kan ju vara avgörande för lusten att läsa och verkligen bidra till att man kommer vidare. Det handlar om att bli fångad och hitta mening med läsningen.

Motivation är också viktigt när ett självständigt arbete ska utföras inom något ämne. Fokusbibliotekarierna arbetar ju även med informationssökning och källkritik.  En bibliotekarie gav oss några exempel på hur han fångar upp elevernas tankar och hjälper dem att formulera en frågeställning. Han försöker utgå från det som intresserar eleverna, skapar engagemang och väcker deras lust att söka ett svar på något som känns ”på riktigt”.

 

 

 

 

Lämna en kommentar

Filed under Informationssökning, Läsfrämjande verksamhet