Etikettarkiv: skolbibliotek

Så här långt har vi kommit…

Nu när jag avslutat mitt uppdrag som skolbibliotekschef och innan jag går vidare mot nya utmaningar har jag fått möjlighet att dokumentera vårt utvecklingsarbete med fokusbiblioteken så här långt. Texten jag skriver ska bli en bok och jag hoppas den ska kunna bidra till skolbiblioteksutveckling runt om i Sverige. Genom att identifiera framgångsfaktorer och dela med oss av våra erfarenheter kan vi kanske väcka tankar och idéer hos er som precis står inför att starta upp bemannad biblioteksverksamhet på någon skola.

När man som jag nu ska summera sju år av otroligt inspirerande arbete blir man varse hur mycket som hänt, att allt slit faktiskt gett resultat och att vi satt Linköpings kommun på skolbibliotekskartan!

 

Lämna en kommentar

Under Verksamhetsutveckling

Verksamhetsbesök

För femte året i rad har jag nu genomfört verksamhetsbesök ute på skolorna där vi har fokusbibliotek. Det är otroligt givande och förutom att det ger mig underlag för lönesättning och insyn i bibliotekariernas vardag ger det mig också god koll på hur väl integrerad i undervisningen biblioteksverksamheten är. Har lärare och bibliotekarie planerat tillsammans? Uppfattas bibliotekarien som en kollega, får hen spontana frågor i personalrummet osv.?

Jag tittar också på elevernas reaktioner när bibliotekarien är i klassrummet. På skolor där fokusbiblioteksutvecklingen kommit långt är det självklart att eleverna känner till bibliotekariens kompetens och agerar därefter. Jag upplever ofta att bibliotekariens närvaro bidrar till arbeten där eleverna blir motiverade. De får använda sina lärplattor, prova olika digitala verktyg och redovisa sina resultat på inspirerande sätt.

Genom verksamhetsbesöken och mina samlade intryck därifrån kan jag föra positiva exempel vidare till hela gruppen av fokusbibliotekarier.

Lämna en kommentar

Under Bibliotekarien i klassrummet, Samverkan lärare - bibliotekarie

Bibliotek – IKT

I och med kommunens stora satsning på iPads till eleverna i grundskolan har fokusbibliotekariernas roll som nyckelpersoner ute på sina skolor blivit ännu tydligare. De har varit aktiva vid implementeringen av den nya tekniken. I undervisningen arbetar de med digitala verktyg och sociala medier. Deras kunskaper i medie- och informationskunnighet efterfrågas nu i allt större utsträckning och källkritik står på schemat i allt fler klasser. Bibliotekarierna har en självklar plats i skolans IKT-grupp och flera av dem har också utsetts till IKT-pedagoger av sina rektorer parallellt med bibliotekarierollen.

Lämna en kommentar

Under Bibliotekarien i klassrummet

Lärandegrupper

Efter exempel från flera av våra grundskolor där bibliotekarier är aktiva i det kollegiala lärandet i form av lärandegrupper har vi nu tagit det sättet att föra pedagogiska diskussioner till vårt nätverk. Samtalen har en ledare och följer en struktur där man får möjlighet att förbereda sig inför dagens ämne för att på bästa sätt kunna delta och bidra. Vi har sju deltagare i varje grupp som blandats så att bibliotekarier från olika områden, med olika erfarenhet osv. möts. Vi avsätter 1½ timma till samtalen.

Det första ämnet var bilderböcker där det fanns mycket att diskutera runt sätt att arbeta och många bra tips att dela med sig av. Under våren kommer vi att ha ytterligare tre tillfällen med andra teman och efter det ska vi göra en utvärdering.

Lämna en kommentar

Under Kompetensutveckling, Kunskapsöverföring, Verksamhetsutveckling

Bee-Botar på besök

Ännu en termin är tillända. Vi brukar avsluta med en gemensam dag och något lite lättsamt gärna utomhus. Men i år avskräckte det dåliga vädret så någon renodlad utomhusaktivitet blev det inte. Vi höll oss alltså inne under förmiddagen och fick bl.a. besök av vår utvecklingsledare för matematik från enheten för Metodstöd där fokusbiblioteken ingår. Hon lät oss fundera runt matematiska problem, pratade datalogiskt tänkande och programmering. Sedan fick vi ytterligare inspiration genom att själva få testa Matteljens gulliga Bee-Botar. De programmeras för att röra sig ett visst antal steg inom ett rutnät. I grupper fick bibliotekarierna prova sin egen Bee-Bot för att sedan byta med varandra och dechiffrera de andras kod.

Under våren var några av bibliotekarierna med på en föreläsning på LiU som handlade om att arbeta med grunden för programmering i skolan. Flera har sedan låtit eleverna prova på olika programmeringsappar i samarbete med fritids. Det är viktigt att biblioteksverksamheten innefattar ny teknik och arbete med digitala verktyg, att skolbiblioteken ses som arenor för utveckling av undervisningen!

IMG_0322IMG_0318IMG_0316

Lämna en kommentar

Under Verksamhetsutveckling

Skolbiblioteken i den högre utbildningen

var rubriken på ett heldagsseminarium på Södertörns högskola i tisdags som samlade deltagare från universitet, myndigheter, organisationer och kommuner. Vi alla som var plats var överens om att man måste prata mer om skolbibliotekens viktiga roll för elevernas lärande under utbildningarna till lärare och rektor. Södertörns högskola och Nacka gymnasium har ett givande samarbete och i Linköping har vi nu ökat våra kontakter med universitetet och både en bibliotekarie och jag har varit inbjudna som föreläsare under hösten.

Studenterna på biblioteks- och informationsvetenskapsprogrammet kan inte välja någon speciell inriktning mot skolbibliotek men kan förstås läsa valfria kurser inom området. För att sedan ”bli” skolbibliotekarie måste man få komma ut på en skola och arbeta där. Det är just det som traineerna som nu genomfört vårt program på tio veckor haft möjlighet att göra.

Under seminariet pratade jag om våra erfarenheter och vi kan konstatera att i stort sett allt fungerat över förväntan. Bibliotekarierna, som varit mentorer, har haft ett stort ansvar och gjort ett fantastiskt jobb. Traineerna har fullt ut fått vara delaktiga i vardagsverksamheten och även själva fått arbeta med klasser. Tre av fyra har valt att stanna i Linköping och kommer nu att börja jobba på varsin egen skola.

Lämna en kommentar

Under Bemannade skolbibliotek, Kunskapsöverföring

Hemma från bokmässan…

I år åkte vi till mässan med en rekordstor grupp: 15 bibliotekarier och 4 traineer. Vi har hittat en passande form för besöket där vi går på seminarier under en dag och kollar in montrar och scener den andra. Jag passade på att lyssna på Ross Todd, skolbiblioteksforskare från USA. Han smittade verkligen med sin övertygelse och entusiasm inför skolbibliotekariers betydelse för elevernas lärande och möjligheter att klara skolans mål. När den nya skollagen kom 2011 och skolbiblioteken skrevs in där som obligatoriska talade man ganska tyst om att det inget stod om bemanning men nu höjs fler och fler röster för det självklara i att ett skolbibliotek ska ha en bibliotekarie. Det är bara då skolbiblioteket utgör en resurs som gör skillnad. DIK visar det tydligt genom att utse Växjö kommun till Årets bibliotek, vilket självklart ger eko i skolbibliotekssverige och draghjälp till det utvecklingsarbete som pågår runt om i landet.
I Linköping har vi kommit en bra bit på väg och fick under fredagen vår första nominering till Årets skolbibliotek. Det känns fantastiskt roligt och vi hoppas förstås att Hjulsbroskolan ska gå hela vägen och ta hem priset som delas ut i samband med Skolforum i Älvsjö.

Lämna en kommentar

Under Årets skolbibliotek, Bemannade skolbibliotek