Tag Archives: skolbibliotekarielyftet

Skolbiblioteket – ett lyft för din skola

Den 13 november samlades skolledare, skolbibliotekarier och representanter för region- och länsbibliotek i Alvesta för en konferens med inspirationsföreläsningar och en workshop. Konferensen var en del av Skolbibliotekarielyftet och hade som huvudtema hur skolbiblioteket integreras i undervisningen.
Föreläsningarna gav många konkreta exempel på bra samarbeten mellan lärare och bibliotekarier men problematiserade också genom att vara tydliga med att de båda professionerna måste vara klara över sin egen och varandras roller och se kompetensvinsten för att lyckas. Flera rektorer delgav också sina erfarenheter och deras inställning och engagemang avgör absolut i vilken omfattning och hur snabbt den förväntade integreringen sker.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Rektors roll, Samverkan lärare - bibliotekarie